INSIGHTS WORKSHOPS

Personlig Effektivitet

Kunne du tænke dig en teamdag, hvor alle deltagerne bliver mere bevidste om egen adfærd, og hvor alle bliver bedre til at samarbejde i det daglige?


Workshoppen Personlig Effektivitet afholdes almindeligvis som den første workshop i Insights Discovery Systemet. På denne workshop får deltageren udleveret sin egen Insights Discovery Personprofil, og får en række værktøjer til at forstå,forholde sig til samt tilpasse sig de andre i teamet.

Download PDF >>>

WORKSHOPS

Kommunikation

“Intet er så enkelt at det ikke kan misforstås.”

- Jr. Teague


Investér en dag i en workshop der gennem praksisnære øvelser og accelereret læring vil føre til en markant forbedring af kommunikationen i dit team - internt såvel som eksternt.På kurset arbejdes der med det enkelte teammedlems

personlige kommunikationsproces, og med at skabe en forståelse for de ting,der kan virke som barrierer for effektiv kommunikation. Teamet vil få indsigt i værktøjer til aktiv lytning og tilpasning af kommunikation, og herved sikre, at budskabet ikke alene leveres på klar og utvetydig vis, men også at det har optimale betingelser for at blive modtaget og forstået hensigtsmæssigt.

Download PDF >>>

Feedback

“Det svære er at lytte - at tale er den rene leg.”

- Andy Lothian


Investér en dag i en workshop, der gennem praksisnære øvelser og accelereret læring vil udvikle dit teams evne til at give og modtage feedback, og som derved vil optimere teamets mulighed for professionel udvikling.

Evnen til at udvikle sig selv og andre er ofte i høj grad afhængig af evnen til at give og modtage feedback. En person der ikke selv er opmærksom på de områder, hvor der er brug for forbedring, vil med stor sandsynlighed fortsætte med en uhensigtsmæssig adfærd, selvom det er tydeligt for alle omkring personen, at denne adfærd er en hæmsko, både for den enkelte, og for teamets samlede præstationsevne. Dette kursus fokuserer på, hvordan teamet kan maksimere gevinsten af den indsigt,der kan opnås gennem effektiv feedback.

Download PDF >>>

Konflikthåndtering

"Bag hvert problem findes en frustreret drøm."

- Peter Lang


Deltag i en 1-dags workshop, der gennem praksisnære øvelser og accelereret læring vil udvikle dit temas evne til at identificere og adressere de situationer der kan føre til konflikter, og med at løse de konflikter der uundgåeligt vil opstå i ethvert hårdtarbejdende team. 


De fleste teams vil til en vis grad være præget af effektivitetsbarrierer der kan skyldes personlighedsmæssige forskelle, modsatrettede interesser, eller ligefrem interne magtkampe.

Download PDF >>>

Målsætning


Deltag i en 1-dags workshop, der gennem praksisnære øvelser og accelereret læring vil udvikle dit teams evne til at sætte mål der motiverer, og hjælper med at holde kursen mod succes i en hverdag, hvor mange forskellige arbejdsopgaver kræver det enkelte teammedlems opmærksomhed.


En vigtig forudsætning for at et team kan realisere sine målsætninger og visioner er, at teamets medlemmer er bevidste om, hvad disse mål helt konkret består af. Samtidig skal barriererne frem mod målet og visionen identificeres og overvindes, og de daglige handlinger, der kræves for at holde kursen skal prioriteres, planlægges og udføres. På denne workshop arbejdes der med dette ved hjælp af SMARTA-mål og Insights’ G-WAVE-model.

Download PDF >>>

Full Circle

Kunne I tænke jer at blive virkeligt sammentømrede som team? I dybden forstå og respektere hinandens måder at arbejde på?


Full Circle er et værktøj der fra alle vinkler beskriver og analyserer den enkeltes adfærd i et team.


Full Circle beriger ethvert team, og skaber det tillidsrum som er nødvendigt for at teamet kan blomstre og præstere det maksimale.


En workshop i Full Circle prioriterer den enkeltes handlinger.

Download PDF >>>

Tidsstyring

“Uanset hvad du ønsker at gøre, bør du gøre det nu. Der er kun et begrænset antal morgendage.”

– Michael Landon


Investér en dag i en workshop, der gennem praksisnære øvelser og accelereret læring vil udvikle dit teams evne til at prioritere og administrere en af de absolut vigtigste parametre i teamets bestræbelse på et nå sine mål.


Af alle vores ressourcer er tiden den mest værdifulde, og den sværeste at bruge rigtigt. Når først du har spildt tiden, kan den aldrig erstattes. Virkeligt effektive teams har ikke mere tid til rådighed end andre. De opnår blot mere ved at styre deres tid effektivt og fokusere på de rigtige opgaver. Insights’ tilgang til tidsstyring kombinerer styrkerne i velfunderede traditionelle tilgange med den selvindsigt, der kan opnås gennem forståelsen af farveenergierne i teamet. Denne workshop sætter fokus på, hvordan teamets effektivitet kan øges, uden at stressniveauet følger med.

Download PDF >>>